Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie noclegi są jedne z najstarszych w Europie i najstarsze w Polsce. Góry Świętokrzyskie noclegi przez miliony lat niszczone były przez wody płynące, deszcze, śniegi i lody, czego skutkiem było obniżenie gór oraz złagodzenie kształtów. Góry Świętokrzyskie noclegi są chętnie odwiedzane przez turystów ze względu na rozmaitość skał, różnorodne formy terenu, tajemnicze ruiny zamków, liczne zabytki oraz ciekawe jaskinie.

Święta Katarzyna noclegi zlokalizowana jest w centrum Gór Świętokrzyskich, u podnóża najwyższego wzniesienia, Łysicy (612 m). Święta Katarzyna agroturystyka to popularna miejscowość , w której znajduje się kościół i klasztor bernardynek.
Przez miejscowość Święta Katarzyna domki przebiega kilka szlaków: czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków, niebieski szlak turystyczny im. E. Wołoszyna z Wąchocka do Cedzyny oraz czerwony szlak rowerowy z Cedzyny do Nowej Słupi.

Święta Katarzyna noclegi położona jest na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w którym zobaczyć można kilka kapliczek, między innymi św. Franciszka przy źródełku, przy czerwonym szlaku na Łysicę. W miejscowości Święta Katarzyna agroturystyka powstało pierwsze w Górach Świętokrzyskich schronisko turystyczne, a było to już w 1910 roku.

Święta Katarzyna domki to miejsce, które przyciąga turystów licznymi atrakcjami, wśród których wymienić można klasztor bernardynek założony w XV wieku z renesansowym wirydażem i kościołem Św. Katarzyny z obrazem Madonny z XVI wieku i figurką Św. Katarzyny czy też Muzeum Minerałów i Skamieniałości.

O Górach Świętokrzyskich

Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Polsce.  Atrakcimi obszaru są małe podszczytowe rumowiska skalne zwane gołoborzami i porastająca zbocza górskie puszcza jodłowa. W 1950 roku powstał Świętokrzyski Park Narodowy. Obecnie powierzchnia parku wynosi 7626 ha, gdzie wyznaczono pięć obszarów ochrony ścisłej, zajmujących 1731ha. Pasmo Łysogórskie, objęto je ochroną w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000.

Początki ochrony Gór Świętokrzyskich sięga roku 1921,  utworzono w tedy już pierwszy rezerwat na Chełmowej Górze. Następnie ochronie poddano tereny na południowych zboczach Łysej Góry i północnych stokach Łysicy.

Nazwa Gór Gór Świętokrzyskich, pochodzi od relikwii drzewa Krzyża Świętego znajdujących się na Łysej Górze (Łysiec, Św. Krzyż),

Góry Świętokrzyskie to jedyne w Polsce góry leżące w środkowej części kraju, położone na obszarze województwa świętokrzyskiego, w centralnej części Wyżyny Kielecko Sandomierskiej

zaczynając od jaskiń, z fantastyczną Jaskinią Raj na czele, poprzez ciekawe gołoborza pokrywające podszczytowe partie Łysogór – najwyższego tutejszego pasma, po liczne kamieniołomy i wyrobiska, w których można znaleźć interesujące okazy minerałów i skamieniałości (zachowane w skałach szczątki organizmów).

 

W regionie tym można zobaczyć wiele ciekawych miejsc zaczynając od jaskiń, z fantastyczną Jaskinią Raj na czele, poprzez ciekawe gołoborza pokrywające podszczytowe partie Łysogór – najwyższego tutejszego pasma, po liczne kamieniołomy i wyrobiska, w których można znaleźć interesujące okazy minerałów i skamieniałości (zachowane w skałach szczątki organizmów).

Góry Świętokrzyskie to też wiele zabytków architektonicznych i bogatej historii – stare zamczyska, pomniki, muzea i przede wszystkim obiekty sakralne. Zobaczymy je na górskich szlakach, ale też w uroczych niewielkich miasteczkach, jak Chęciny, Święta Katarzyna, Bodzentyn, Jędrzejów i oczywiście w Kielcach – stolicy regionu.

W Górach Świętokrzyskich wyznaczono 12 mikroregionów fizycznogeograficznych:

Zbudowane są ze skał osadowych paleozoicznych, stanowią szczątki górotworu hercyńskiego. Utworzone są przez różnorodne typy skał m.in. kwarcyty, wapienie, dolomity, łupki, piaskowce i iły. Na szczytach i zboczach gór zbudowanych z kwarcytu wytworzyły się gołoborza.

Poprzez Park i nie tylko prowadzą szlaki turystyczne i ścieżki umożliwiające poznanie najbardziej uroczych zakątków tej krainy.