2. FESTIWAL ZIEMI PRZEMYSKIEJ

7 lipca w Huwnikach odbył się 2. Festiwal Ziemi Przemyskiej, który był pokazem dorobku kulturalnego gmin powiatu przemyskiego. W tym roku nagrodę Grand Prix dla najlepszej gminy zdobyła Krzywcza. Jury w składzie: – Marcin Łabuda – Tygodnik „Życie Podkarpackie”, – Władysław Malinowski – Powiatowa Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa w Przemyślu, – Krystyna Trojanowska – Centrum Kulturalne w Przemyślu, po obejrzeniu programów artystycznych, rękodzieła i potraw regionalnych przygotowanych przez reprezentacje gmin powiatu przemyskiego, biorąc pod uwagę regulaminowe kryteria oceny, przyznała: – Nagrodę Grand Prix za najlepsze całościowe zaprezentowanie się gminy w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące zł), ufundowaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Gminie Krzywcza, – Nagrodę za najlepszy program artystyczny w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), ufundowaną przez Starostę Przemyskiego Gminie Medyka, – Nagrodę za najlepszą prezentację rękodzieła artystycznego w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu Gminie Bircza, – Nagrodę rzeczową w postaci: krajalnicy, blendera, robota kuchennego, maszynki do mielenia mięsa, miksera ręcznego, za najlepsze przygotowanie stoiska kulinarnego, ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Pana Kamila Stachurę właściciela Firmy DDD w Przemyślu Gminie Fredropol. Ponadto jury przyznało nagrody pięciu pozostałym gminom za najciekawszy element przygotowanej prezentacji w wysokości 700,00 zł każda (siedemset zł), ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu: – Gminie Krasiczyn za kreatywność tworzenia potraw ze szpinakiem oraz zaangażowanie młodzieży w promocję gminy, – Gminie Żurawica za estetykę stoiska z jadłem regionalnym oraz za wiernie odtworzenie haftów na strojach ludowych, – Gminie Stubno za tradycje smaku zaprezentowanych potraw ze szczególnym wyróżnieniem chłodnika, – Gminie Przemyśl za freestyle z piłką w wykonaniu Konrada Grzesika z Grochowiec oraz za zaangażowanie włożone w prezentację potraw i rękodzieła, – Gminie Orły za niekonwencjonalne kompozycje kulinarne oraz udział najliczniejszej grupy młodych talentów (Orkiestra Dęta OSP z Walawy, Zespół wokalno-instrumentalny z Gimnazjum w Orłach). Ponieważ Gmina Dubiecko nie spełniła warunków regulaminowych Festiwalu (jedna prezentacja zamiast trzech) Jury nie przyznało nagrody. Jury stwierdza, że cele Przeglądu zostały w pełni zrealizowane, co wyraziło się uczestnictwem różnych grup wiekowych, szerokim wachlarzem form popisów scenicznych, pomysłowością prezentacji rękodzieła oraz oryginalnością stoisk kulinarnych. Ogólna ocena Festiwalu jest wysoka, składa się na nią również docenienie zaangażowania Organizatorów w przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia kulturalnego. Jury wyraża nadzieję i zarazem wnioskuje, aby Przegląd był kontynuowany, co przyczyni się do upowszechniania właściwych form spędzania wolnego czasu.

Podlasie noclegi, tanie noclegi bieszczady myczkowce, Jastrzębia Góra noclegi domki, Małe Ciche noclegi z dziećmi, Koniaków noclegi

Możliwość komentowania jest wyłączona.