Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie noclegi są jedne z najstarszych w Europie i najstarsze w Polsce. Góry Świętokrzyskie noclegi przez miliony lat niszczone były przez wody płynące, deszcze, śniegi i lody, czego skutkiem było obniżenie gór oraz złagodzenie kształtów. Góry Świętokrzyskie noclegi są chętnie odwiedzane przez turystów ze względu na rozmaitość skał, różnorodne formy terenu, tajemnicze ruiny zamków, liczne zabytki oraz ciekawe jaskinie.

Święta Katarzyna noclegi zlokalizowana jest w centrum Gór Świętokrzyskich, u podnóża najwyższego wzniesienia, Łysicy (612 m). Święta Katarzyna agroturystyka to popularna miejscowość , w której znajduje się kościół i klasztor bernardynek.
Przez miejscowość Święta Katarzyna domki przebiega kilka szlaków: czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków, niebieski szlak turystyczny im. E. Wołoszyna z Wąchocka do Cedzyny oraz czerwony szlak rowerowy z Cedzyny do Nowej Słupi.

Święta Katarzyna noclegi położona jest na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w którym zobaczyć można kilka kapliczek, między innymi św. Franciszka przy źródełku, przy czerwonym szlaku na Łysicę. W miejscowości Święta Katarzyna agroturystyka powstało pierwsze w Górach Świętokrzyskich schronisko turystyczne, a było to już w 1910 roku.

Święta Katarzyna domki to miejsce, które przyciąga turystów licznymi atrakcjami, wśród których wymienić można klasztor bernardynek założony w XV wieku z renesansowym wirydażem i kościołem Św. Katarzyny z obrazem Madonny z XVI wieku i figurką Św. Katarzyny czy też Muzeum Minerałów i Skamieniałości.