III Świętojańskie Spotkania

Biblioteka Uniwersytecka ] oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w III Świętojańskich Spotkaniach,

20 czerwca 2017 r.

w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Świętokrzyskiej 21e.
Program
10:00 – 11:30
▪ Prelekcja na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” – dr hab., prof. UJK Małgorzata Krzysztofik (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego).
▪ Głośne czytanie „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego przez przedstawicielki kieleckiego świata nauki, kultury.
▪ Pogadanka o zwyczajach nocy świętojańskiej oraz pokaz wyplatania wianków z polnych kwiatów i ziół – etnograf, mgr Leszek Gawlik (Muzeum Wsi Kieleckiej).

Po godzinie 11:30 proponujemy:
▪ Obejrzenie filmu pt. „ Jan z Czarnolasu” (około 15 minut).
▪ Obejrzenie wystawy „Z kart historii Uczelni. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu” (około 10 minut).
▪ Zwiedzanie gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej (około 30 minut).
▪ Warsztaty tyfloinformatyczne – jak nowoczesne technologie ułatwiają życie (około 15–20minut).
▪ Obejrzenie w Galerii Uniwersyteckiej wystawy fotografii Leszka Mądzika – scenografa, reżysera, malarza, fotografa, profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciela, dyrektora i reżysera Sceny Plastycznej KUL. Tytuł wystawy „Faktura czasu” (około 15 minut).
▪ Gry i zabawy na świeżym powietrzu.


Możliwość komentowania jest wyłączona.