O Górach Świętokrzyskich

Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Polsce.  Atrakcimi obszaru są małe podszczytowe rumowiska skalne zwane gołoborzami i porastająca zbocza górskie puszcza jodłowa. W 1950 roku powstał Świętokrzyski Park Narodowy. Obecnie powierzchnia parku wynosi 7626 ha, gdzie wyznaczono pięć obszarów ochrony ścisłej, zajmujących 1731ha. Pasmo Łysogórskie, objęto je ochroną w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000.

Początki ochrony Gór Świętokrzyskich sięga roku 1921,  utworzono w tedy już pierwszy rezerwat na Chełmowej Górze. Następnie ochronie poddano tereny na południowych zboczach Łysej Góry i północnych stokach Łysicy.

Nazwa Gór Gór Świętokrzyskich, pochodzi od relikwii drzewa Krzyża Świętego znajdujących się na Łysej Górze (Łysiec, Św. Krzyż),

Góry Świętokrzyskie to jedyne w Polsce góry leżące w środkowej części kraju, położone na obszarze województwa świętokrzyskiego, w centralnej części Wyżyny Kielecko Sandomierskiej

zaczynając od jaskiń, z fantastyczną Jaskinią Raj na czele, poprzez ciekawe gołoborza pokrywające podszczytowe partie Łysogór – najwyższego tutejszego pasma, po liczne kamieniołomy i wyrobiska, w których można znaleźć interesujące okazy minerałów i skamieniałości (zachowane w skałach szczątki organizmów).

 

W regionie tym można zobaczyć wiele ciekawych miejsc zaczynając od jaskiń, z fantastyczną Jaskinią Raj na czele, poprzez ciekawe gołoborza pokrywające podszczytowe partie Łysogór – najwyższego tutejszego pasma, po liczne kamieniołomy i wyrobiska, w których można znaleźć interesujące okazy minerałów i skamieniałości (zachowane w skałach szczątki organizmów).

Góry Świętokrzyskie to też wiele zabytków architektonicznych i bogatej historii – stare zamczyska, pomniki, muzea i przede wszystkim obiekty sakralne. Zobaczymy je na górskich szlakach, ale też w uroczych niewielkich miasteczkach, jak Chęciny, Święta Katarzyna, Bodzentyn, Jędrzejów i oczywiście w Kielcach – stolicy regionu.

W Górach Świętokrzyskich wyznaczono 12 mikroregionów fizycznogeograficznych:

Zbudowane są ze skał osadowych paleozoicznych, stanowią szczątki górotworu hercyńskiego. Utworzone są przez różnorodne typy skał m.in. kwarcyty, wapienie, dolomity, łupki, piaskowce i iły. Na szczytach i zboczach gór zbudowanych z kwarcytu wytworzyły się gołoborza.

Poprzez Park i nie tylko prowadzą szlaki turystyczne i ścieżki umożliwiające poznanie najbardziej uroczych zakątków tej krainy.

Krajno noclegi, Noclegi Góry Świętokrzyskie, Noclegi świetokrzyskie

Możliwość komentowania jest wyłączona.