Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej

Komisja artystyczna w składzie: – Katarzyna Ignas, etnograf, – Andrzej Osmyk, muzyk – Henryk Rudawski, muzyk po wysłuchaniu dwudziestu czterech prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach: Kategoria soliści-instrumentaliści: Wyróżnienie ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla Anny Plasło, skrzypaczki z Jarosławia. Kategoria kapele ludowe: I nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku wraz z nominacją na OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Kapeli Ludowej „Gacoki” z Gaci. II nagrodę ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny. Kategoria „Duży-Mały”: I nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z nominacją na OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Izabeli Głąb z mistrzem Lucyną Skawiną z Gaci. II Nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla Grupy Śpiewaczej „Stokrotki” z Anielą Mrówką z Cewkowa. Kategoria soliści-śpiewacy: I nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku wraz z nominacją na OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Anieli Mrówki z Cewkowa. II nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla Danuty Nieckarz ze Starego Dzikowa. III nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Tadeusza Rzeźnika z Majdanu Sieniawskiego. Dwa równorzędne wyróżnienia każde ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla: – Janiny Horodeckiej z Grzęski, – Zofii Sokół z Gniewczyny. Kategoria zespoły śpiewacze: I nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z nominacją na OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Zespołu Śpiewaczego z Wiązownicy. Dwie równorzędne II nagrody każda ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla: – Zespołu Śpiewaczego „Stokrotki” z Cewkowa, – Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego. Trzy równorzędne III nagrody każda ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla: – Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, – Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki, – Zespołu Śpiewaczego z Ułazowa. Trzy równorzędne wyróżnienia każde ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku dla: – Zespołu Śpiewaczego „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, – Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa, – Zespołu Śpiewaczego „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa. Ponadto laureaci I nagród w/w kategoriach otrzymali upominki książkowe ufundowane przez Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego panią Annę Kowalską. Komisja kierowała się wymogami regulaminowymi w zakresie „przeglądu, ochrony i dokumentacji tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego”. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane zespołom, kapelom, śpiewakom i instrumentalistom prezentującym autentyczny oryginalny i rodzimy repertuar. Doceniamy dobór repertuaru, zróżnicowany, o różnym tempie melodii, dziękujemy za odwagę do sięgnięcia w miesiącu maju do tematyki kolęd ludowych, apokryficznych i świeckich, które są specyfiką naszego regionu. Zwracamy uwagę, by staranniej dobierać repertuar, dostosowywać go do wieku i płci wykonawców. Apelujemy o zwracanie większej uwagi na staranniejszy sposób wykonywania tekstów pieśni, aby był to śpiew zgodny z jej charakterem, co dotyczy przede wszystkim tempa śpiewania, zróżnicowanie repertuarowe powinno dotyczyć nie tylko tematyki lecz także tempa (np. pieśni rekruckie powinny być wykonywane w żywym tempie). Muzyków z kapel prosimy o dostrojenie instrumentów i staranniejsze dogrywanie melodii. Cieszymy się z udziału młodzieży w przeglądzie, co dobrze rokuje na przyszłość. Dziękujemy organizatorom za sprawne przeprowadzenie imprezy.

noclegi mrągowo, , Góry Świętokrzyskie, noclegi Tylicz, Rewal noclegi domki

Możliwość komentowania jest wyłączona.