Kowary

Kowary są popularną i wspaniale zlokalizowaną miejscowością o charakterze wypoczynkowym w województwie dolnośląskim. Leży w Sudetach Zachodnich w pobliżu Rudaw Janowickich, Kotliny Jeleniogórskiej oraz znanej miejscowości Karpacz. Powstanie i rozwój Kowar wiążą się przede wszystkim z górnictwem rud żelaza i kowalstwem. W 1148 roku gwarek Walon Wawrzyniec Angelus odkrył na zboczu Góry Rudnik rudę żelaza. Wkrótce rozpoczęto eksploatację rudy Dzięki górnictwu, hutnictwu, kowalstwu Kowary stały się osadą w miarę bogatą i konkurowały z pobliska Jelenią Górą.

Kowary noclegi doskonale nadaje się na wypady w góry. W mieście istnieje wiele obiektów rekreacyjnych. Należy do nich stadnina koni, trasy biegowe dla narciarzy, ścieżki rowerowe, paralotniarstwo i szlak konny do Western City.

Miłośnikom zwiedzania proponujemy Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, w którym można zobaczyć wiele starych i wyjątkowych budowli. Miniatury są wykonane bardzo starannie i pozwalają zaoszczędzić wiele czasu.

Wydobycie rud żelaza i kowalstwo przyczyniły się do powstania miejscowości. Rzemiosła te rozwijały się bardzo intensywnie i miasto stało się w XVI wieku jednym z największych ośrodków przemysłu żelaznego.

Atrakcje Turystyczne Kowary
Kowarska Starówka, która obejmuje obszar ścisłego centrum miasta. Składa się z zabytkowych kamienic

Ratusz to najpiękniejszy budynek Kowarskiej Starówki. W Ratuszu znajduje sie siedziba władz miejskich

Centrum Integracji i Tradycji, podziwiać można interesującą wystawę opisującą dzieje Kowar. Na drugim piętrze…

Dom Tradycji Miasta Kowary, przy ulicy Górnicze

Kościół Parafialny to najstarszy zabytkek miasta jest kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny

Skansen górnictwa, ul.Jagiellończyka w Kowarach w 2014 roku Skansen Górnictwa. Miejsce to ma popularyzować kowarskie tradycje górnicze.

Park Nadleśnictwa Śnieżka, przy ulicy Leśnej stoi wybudowana siedziba Nadleśnictwa “Śnieżka”.

Leśny Park Miejski rozciąga się pomiędzy kowarskimi ulicami Matejki, Kwiatową oraz Parkową.

Dom Kata w zabytkowym budynku zamieszkiwanym przed przez miejskiego kata stworzono przedziwną ekspozycję narzędzi i urządzeń pokazującą średniowieczny…


“Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska” powstał na terenie bezpośrednio przylegającym do dawnej fabryki dywanów.

Kopalnia Podgórze to podziemna trasa turystyczna “Kopalnia Podgórze” liczy około 1600 metrów

Sztolnie Kowary to atrakcyjna podziemna trasa turystyczna, licząca około 1200 m chodników, komór i grot

Kaplica Św. Anny to późnobarokowa kaplica


Pałac Miejski “Smyrna” stoi przy ulicy Ogrodowej

Zespół pałacowo-parkowy “Ciszyca”, pałac i pozostałości folwarku położone są na zachód od przedmieść Kowar.

Pałac “Nowy Dwór” to zespół pałacowy “Radociny”, zwany “Nowym Dworem”

Grobowce rodziny von Reuss to tajemnicze grobowce, które kryją się wśród ogromnych głazów na szczycie niewielkiego zalesionego wzgórza.