Za plecami Gubałówki.

Dzianisz noclegi

Dzianisz położony jest na łagodnych grzbietach po północnej stronie Pogórza Gubałowskiego wzdłuż potoku Dzianiskiego. Najwyżej położona część wioski sięga niemal szczytu Butorowego Wierchu, poprzez który wioska graniczy z Kościeliskami, natomiast najniżej położona jest u zbiegu Dzianiskiego Potoku z potokiem Czarny Dunajec, w pobliżu szosy wiodącej z Kościelisk do Czarnego Dunajca.

Nazwa wsi wywodzi się ponoć z wołoskiego zestawienia Dzea-nysz (rzeka w dolinie). Pierwociny osady powstawały na wykarczowanych polanach śródleśnych. Przywilej lokacyjny dla tej wioski dostał od starosty nowotarskiego w roku 1619 Walenty Pietrzykowski, toteż aż do końca XIX wieku wójtostwo dzianiskie przechodziło z rąk do rąk, pozostając jednak we władaniu rodów szlacheckich. W dzianiskim dworze, w latach sześćdziesiątych XVIII wieku, przebywali górnicy, z polecenia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego pracujący w masywie Ornaku. Tu mieszkał też baron Kajetan Borowski zwany „diabłem dzianiskim” – tyran dla miejscowej ludności. Od połowy XIX wieku szlacheckie dobra przechodziły w ręce górali. Resztę ziemi i zabudowań sprzedała rodzinie Tylków córka ostatnich właścicieli w roku 1930. Fundament, piwnice i mur wokół dworskich włości budowane były z miejscowego piaskowca, który – po rozbiórce dworskiego ogrodzenia – używany był jeszcze w podmurówkach domów. Na dworskim fundamencie i podpiwniczeniu z kolebkowym sklepieniem stoi dziś okazałe, drewniane domostwo, a obok niego – rozłupany piorunem potężny jawor. Pamięta on kilka szlacheckich pokoleń.


Możliwość komentowania jest wyłączona.